Relax-and-be-happyy

CHAKRA

Chakra’s maken een vast en belangrijk deel uit van ons lichaam en energiesysteem.

Een chakra is als een energiecentrale die door rotatie energie van verschillende bewustzijnsniveaus aantrekt uit de kosmos en deze transformeert en verdeelt . De chakra’s samen vormen een netwerk en een verbinding tussen lichaamsenergie en aura. Elk chakra heeft een eigen karakter, een eigen kleur en staat ook voor bepaalde spirituele, mentale en emotionele eigenschappen.